Disclaimer

De op de website brinkmanbaksteencentrum.nl getoonde informatie wordt door Brinkman Baksteencentrum met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Brinkman Baksteencentrum verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Brinkman Baksteencentrum, mogelijk onder de door haar gebruikte promotionele doelgroepspecifieke uitingen, worden aangeboden.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Brinkman Baksteencentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

  • het eventueel niet goed functioneren van de website brinkmanbaksteencentrum.nl
  • onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie, beeldmateriaal en tarieven
  • ongemak en/of schade welke voortkomt uit de afwezigheid of onjuistheid van gegevens over de op deze website opgenomen producten of het toepassen van die producten, behoudens dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Brinkman Baksteencentrum.
     

Alhoewel Brinkman Baksteencentrum alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Brinkman Baksteencentrum niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website brinkmanbaksteencentrum.nl via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Brinkman Baksteencentrum worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Brinkman Baksteencentrum uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Brinkman Baksteencentrum worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright en gebruiksbeperking

De op de website brinkmanbaksteencentrum.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Brinkman Baksteencentrum, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Het is de gebruiker van de website brinkmanbaksteencentrum.nl niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te bewerken.

Uitsluitend met schriftelijke toestemming van Brinkman Baksteencentrum is het toegestaan op een website, anders dan een door Brinkman Baksteencentrum zelf te beheren website, een link naar de website brinkmanbaksteencentrum.nl aan te brengen.

Bedankt voor uw aanvraag.

Wij nemen z.s.m. contact met u op.

Monster aanvragen
{{ productInfo?.title }}
{{ productInfo?.subtitle }}

Bedankt voor het inschrijven, u krijgt een email om de inschijving te bevestigen.

Inschrijven nieuwsbrief